แนะนำ LEONICS Solar Pume Inverter

  • โซลาร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์ SPN-21630T
    18,850.00 ฿
  • โซลาร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์ SPN-21630AC
    21,000.00 ฿

วิธีถอด Capacitor Run ปั๊มน้ำ 1 เฟส เพื่อใช้กับ Solar Pump Inverter

รีวิวจากลูกค้า-ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

รีวิวจากลูกค้า-กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Aerator) ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก

Visitors: 72,993