เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า หรือ โซลาร์ชาร์จคอนโทรล (Solar Charge Controller)

ทำหน้าที่ ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ จะใช้เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ต้องการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้น

  • ชาร์จเจอร์
    1,400.00 ฿
Visitors: 124,756