อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

  Surge Protector ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จากปัญหาแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะ

ที่เข้ามาทางสาย Power และป้องกันทางด้านสายสัญญาณ ADSL 

สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ IT , PABX, เครื่องมือสื่อสาร , เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , เครื่องมือชั่ง , เครื่องมือวัด , ระบบเครือข่ายคอมพิเตอร์ และ ใช้ต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ เช่น TV เป็นต้น

 

 

Surges คืออะไร ?

 

Surge คือสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2000V ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงมากกว่า 100A หรืออาจเพิ่มขึ้นถึง 100kA ในช่วงเวลาสั้นๆ เข้าสู่ระบบไฟฟ้า, ระบบการสื่อสาร หรือสายสัญญาณ โดยเกิดขึ้นจากสาเหตุการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่าเป็นหลัก หรือเกิดขึ้นจากการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ


ปัญหาไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย, เกิดคลื่นรบกวนต่อระบบสื่อสาร, ทำให้ระบบหยุดทำงาน และสูญเสียข้อมูลและเวลา ซึ่งปัญหานี้สามารถเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารได้หลายวิธี ไม่วาจะเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก, สายสัญญาณ, สายข้อมูล และสายการสื่อสาร ดังนั้น จึงต้องมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นถึง 2 ทางด้วยกัน ได้แก่
- การป้องกันระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก (AC Power)
- การป้องกันทางด้านสายสัญญาณและสายการสื่อสาร

 

ป้องกันไฟกระชาก

  • TPS-111BC/ADSL
    900.00 ฿
    1,490.00 ฿  (-40%)
Visitors: 124,756