เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า

AVR (Automatic Voltage Regulator) หรือ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าและปรับคุณภาพไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวน, แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่, ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก, สัญญาณรบกวน รวมถึงปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น

 

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

 • LEONICS WISE 500
  3,650.00 ฿
 • F-500
  5,300.00 ฿
 • LEONICS WISE 1000
  6,500.00 ฿
 • LEONICS WISE 3000
  18,000.00 ฿
Visitors: 125,758