วิธีการสั่งซื้อ / แจ้งชำระเงิน

ทางร้านได้จัดเตรียมช่องทางการสั่งซื้อ ไว้ให้ท่าน ถึง 5 ช่องทาง ดังนี้
โปรดทำการสั่งซื้อสินค้า ก่อนชำระเงิน สั่งซื้อ Online ระบบตะกร้าสินค้า


สั่งซื้อทาง E-mail


สั่งซื้อทาง โทรศัพท์

 • เลือกสินค้าที่ต้องการ ระบุจำนวน แล้วคลิกที่ปุ่ม "สั่งซื้อ"
 • ตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อ
 • ระบุข้อมูลการจัดส่ง
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ช่อง หมายเหตุ
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่ e-mail: sales@bqbestquality.com
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • ติดต่อที่ e-mail: sales@bqbestquality.com
 • แจ้งรายการ ชื่อรุ่นสินค้าและระบุจำนวน
 • แจ้งความต้องการเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อสอบถามเพิ่มเติม
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่ E-mail: sales@bqbestquality.com
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
                     
 • ติดต่อ คุณนิตยา   กล่ำแก้วหมายเลข  089-029-8381
 • เวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
       สั่งซื้อทาง Facebook

สั่งซื้อทาง Line

 • Facebook pagehttps://www.facebook.com/bqbestquality
 • แจ้งรายการ ชื่อรุ่นสินค้าและระบุจำนวน
 • แจ้งความต้องการเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อสอบถามเพิ่มเติม
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
 • ส่งข้อมูลมาที่กล่องข้อความ Facebook page 
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่กล่องข้อความ Facebook page
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • เพิ่มเพื่อนจาก LINE ID ; bqups
 • กดค้นหา และ add มาเป็นเพื่อนกับเรา
 • แจ้งรายการ ชื่อรุ่นสินค้าและระบุจำนวน
 • แจ้งความต้องการเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อสอบถามเพิ่มเติม
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่ line chat
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ

เพื่อความสะดวกในการจดจำข้อมูลส่วนบุคคล ที่จำเป็นต้องใช้ในการสั่งซื้อ On line ผ่านระบบตะกร้าสั่งสินค้า
ขอแนะนำให้ท่าน ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ที่ "เมนูสมาชิก" ก่อนทำรายการสั่งซื้อ


หากท่านมีความประสงค์จะชำระเงินด้วยบัตรเครติด
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของเรา ผ่านตัวแทนที่ www.lazada.co.th ได้
โดย click ที่นี่ขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านดำเนินการสั่งซึ้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันรายการสั่งซื้อ และ กำหนดส่งมอบสินค้า

วิธีการชำระเงิน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: การโอนเงิน
หลังจากที่ท่านเลือกสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า เรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนที่ 2 แจ้งที่อยู่จัดส่งและการชำระเงิน
โปรดสังเกตด้านล่าง ที่หัวข้อ "ประเภทการชำระเงิน"
ให้ท่านเลือก "โอนเงิน" และกด "ดำเนินการต่อ"

หลังจากที่ท่่านสั่งซื้อสำเร็จแล้ว
สามารถชำระเงิน ได้โดยการโอนเงิน มายังหมายเลขบัญชี นี้


โปรดชำระเงิน และแจ้ง ภายในเวลา 12.00 น.  เพื่อบริษัทฯจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป (เฉพาะวันทำการ)


การแจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงิน โดยนำส่งหลักฐานการชำระเงินและระบุ "เลขที่รายการสั่งซื้อ" มาที่
1. แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน 
2. ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ Line , Facebook page และ E-mail : sales@bqbestquality.com


บริษัทฯ เปิดบิลใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้สำหรับทุกคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ: 

 • หากต้องการใบกำกับภาษี แต่ท่านยังไม่เคยแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในขั้นตอนสั่งซื้อ โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ในขั้นตอนแจ้งการชำระเงินคะ
 • กรณีที่ชำระเงินและแจ้งการชำระเงินภายใน 12.00 น.  ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป (ยกเว้น วันศุกร์-วันอาทิตย์) 

ตัวอย่าง:   
ท่านแจ้งการโอนเงิน เวลา 11.55 น.  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 -  สินค้าส่งออกจากบริษัทฯ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
ท่านแจ้งการโอนเงิน เวลา 12.05 น.  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 -  สินค้าส่งออกจากบริษัทฯ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

        

ยกเลิกคำสั่งซื้อ / ขอเปลี่ยนสินค้า  

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดแจ้งความประสงค์ มาที่ e-mail: sales@bqbestquality.com
 • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากท่านยังไม่ได้ชำระเงิน
 • ก่อนการจัดส่งสินค้า สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ติดต่อแจ้งยกเลิกที่คุณนิตยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0298381
 • หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน ภายใน 3 วัน การสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
การขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • เป็นไปตามสิทธิของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า  และบริษัทฯจะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้า ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า 

       หมายเหตุ

 • สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืน ต้องมีสภาพเดิม ไม่บุบสลาย ไม่เกิดความเสียหายจากการใช้งานอันผิดประเภท และมีอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกล่องครบถ้วน พร้อมใบกำกับภาษี
 • โปรดแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนสินค้ามาที่  e-mail: sales@bqbestquality.com
 • ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิตยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0298381 ได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
โทร:   089-0298381
Line ID:  bqups
E-mail: sales@bqbestquality.com
หรือ ทักแชตที่กล่องสีส้มด้านล่างนี้คะVisitors: 124,759