บริการหลังการขาย

การรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัท บีคิว จำกัด
ดังนี้

  1. บริการเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากพบว่าสินค้ามีปัญหาภายใน 7วัน (นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) 
  2. บริการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการซ่อมและค่าอะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่อง ที่มีการใช้งานในสภาพปกติ และยังอยู่ภายในระยะเวลารับประกันที่ระบุไว้ ที่หน้าเพจแสดงรายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่น
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้การรับประกันสินค้า เฉพาะสินค้าที่ไม่ถูกดัดแปลง, ไม่ถูกซ่อมมาก่อนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ และ sticker warranty void อยู่ในสภาพปกติ
  4. โปรดนำสินค้า พร้อมบัตรรับประกันที่ไม่มีรอยแก้ไข มาติดต่อขอรับบริการได้ที่ บริษัท บี คิว จำกัด โดยนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ คุณนิตยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0298381 ได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.
  5. มีบริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมให้ฟรีในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ,นนทบุรี และปทุมธานี ให้เฉพาะสินค้าที่มีราคาขายต่อหน่วย 2,000 บาทขึ้นไป  

ความเสียหายที่ไม่อยู่ในเงือนไขการรับประกัน

1. ตู้ภายนอก ชิ้นส่วนภายนอกชำรุดเสียหาย

2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ, การขนส่ง, การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง, การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม, การติดตั้งและใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือสินค้า, ความประมาทเลินเล่อ, ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม,ฟ้าผ่า), เหตุสุดวิสัย, การถูกซ่อมมาก่อนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดของบริษัทฯ

 

การขอเปลี่ยนสินค้า

  • หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี สามารถทำได้ภายใน 7 วัน  (นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) 
  • สินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องมีสภาพสมบูรณ์และมีอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องครบถ้วน
  • ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณนิตยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0298381 ได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.
Visitors: 61,932