อินเวอร์เตอร์

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ อินเวอร์เตอร์ (Leonics Inverter) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
เพื่อนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 
 
สินค้าทั้งหมด

 • Inverter APOLLO S120A.jpg
  LEONICS APOLLO S-120Aเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระพร้อมด้วยเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Solar Inverter ชนิด Stand-Alone Inverter with Solar Charge Controller) เครื่องอิ...
  ราคาปกติ 4,250บาท
  ราคาขาย 2,800บาท

 • LEONICS APOLLO SPN-216 series โซลาร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์ หรือ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมใหม่ ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่(Solar Pump Inverter) ประก...
  ราคาปกติ 25,000บาท
  ราคาขาย 18,850บาท

 • leonics apollo spn.jpg
  LEONICS APOLLO SPN-216AC series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump Inverter) พร้อมด้วยระบบ MPPT เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบแผงโซลาร์เซลล์ได้สูงสุด รองรับแรงดันไฟ...
  ราคาปกติ 25,000บาท
  ราคาขาย 21,000บาท

 • leonics apollo spn.jpg
  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System) ชนิด Hybrid (รุ่นใหม่ล่าสุด) ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ร่วมกับ ไฟจากการไฟฟ้า (AC) เพื่อให้ปั๊มทำงานได้ตลอดเวลา ตามความต้องก...
  ราคาปกติ 32,500บาท
  ราคาขาย 28,000บาท
Visitors: 56,653