เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า

AVR (Automatic Voltage Regulator) หรือ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าและปรับคุณภาพไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวน, แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่, ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก, สัญญาณรบกวน รวมถึงปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น

 

 

สินค้าทั้งหมด


 • WISE500.jpg
  LEONICS WISE 500Power Line Conditioner and Automatic Voltage Stabilizer ขนาด 500VA 500W เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR or Stabilizer) มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ ช่วยปรับระดับแรงดันไ...
  ราคาปกติ 4,800บาท
  ราคาขาย 3,650บาท

 • wise500.jpg
  LEONICS WISE 1000Power Line Conditioner and Automatic Voltage Stabilizer ขนาด 1000VA 1000W เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR or Stabilizer) มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ ช่วยปรับระดับแรงด...
  ราคาปกติ 8,600บาท
  ราคาขาย 6,500บาท

 • Wise-3000-5000.jpg
  LEONICS WISE 3000Power Line Conditioner and Automatic Voltage Stabilizer ขนาด 3kVA 3kW เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR or Stabilizer) มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ ช่วยปรับระดับแรงดันไฟ...
  ราคาปกติ 22,000บาท
  ราคาขาย 18,000บาท

 • Wise-3000-5000.jpg
  LEONICS WISE 5000Power Line Conditioner and Automatic Voltage Stabilizer ขนาด 5kVA 5kW เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR or Stabilizer) มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ ช่วยปรับระดับแรงดันไฟ...
  ราคาปกติ 29,500บาท
  ราคาขาย 25,000บาท

 • F500.jpg
  LEONICS F-500Power Line Condition (PLC) ประเภท Ferroresonant (เฟอร์โรรีโชแนนท์)ขนาด 500VA / 300Wเป็นเครื่องกรองและปรับแรงดันไฟฟ้า (Power Line Conditioner) ที่ถูกออกแบบสำหรับจ่ายพลั...
  ราคาขาย 5,300บาท
Home
Home
Visitors: 61,931