วิธีการสั่งซื้อ / แจ้งชำระเงิน

ทางร้านได้จัดเตรียมช่องทางการสั่งซื้อ ไว้ให้ท่าน ถึง 5 ช่องทาง ดังนี้
โปรดทำการสั่งซื้อสินค้า ก่อนชำระเงิน สั่งซื้อ Online ระบบตระกร้าสินค้า


สั่งซื้อทาง E-mail


สั่งซื้อทาง โทรศัพท์

 • เลือกสินค้าที่ต้องการ ระบุจำนวน แล้วคลิกที่ปุ่ม "สั่งซื้อ"
 • ตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อ
 • ระบุข้อมูลการจัดส่ง
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ช่อง หมายเหตุ
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่ e-mail: sales@bqbestquality.com
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • ติดต่อที่ e-mail: sales@bqbestquality.com
 • แจ้งรายการ ชื่อรุ่นสินค้าและระบุจำนวน
 • แจ้งความต้องการเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อสอบถามเพิ่มเติม
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่ E-mail: sales@bqbestquality.com
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
                     
 • ติดต่อ คุณนิตยา   กล่ำแก้วหมายเลข  089-029-8381
       สั่งซื้อทาง Facebook

สั่งซื้อทาง Line

 • Facebook pagehttps://www.facebook.com/bqbestquality
 • แจ้งรายการ ชื่อรุ่นสินค้าและระบุจำนวน
 • แจ้งความต้องการเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อสอบถามเพิ่มเติม
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
 • ส่งข้อมูลมาที่กล่องข้อความ Facebook page 
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่กล่องข้อความ Facebook page
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • เพิ่มเพื่อนจาก LINE ID ; bqups
 • กดค้นหา และ add มาเป็นเพื่อนกับเรา
 • แจ้งรายการ ชื่อรุ่นสินค้าและระบุจำนวน
 • แจ้งความต้องการเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อสอบถามเพิ่มเติม
 • หากต้องการใบกำกับภาษี โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
 • ชำระเงิน ที่หมายเลขบัญชีของร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
 • แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลด่านล่าง หรือส่งมาที่ line chat
 • รอรับสินค้าจากทางร้าน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ

เพื่อความสะดวกในการจดจำข้อมูลส่วนบุคคล ที่จำเป็นต้องใช้ในการสั่งซื้อ On line ผ่านระบบตะกร้าสั่งสินค้า
ขอแนะนำให้ท่าน ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ที่ "เมนูสมาชิก" ก่อนทำรายการสั่งซื้อ


หากท่านมีความประสงค์จะชำระเงินด้วยบัตรเครติด
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของเรา ผ่านตัวแทนที่ www.lazada.co.th ได้
โดย click ที่นี่ขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านดำเนินการสั่งซึ้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันรายการสั่งซื้อ และ กำหนดส่งมอบสินค้า

วิธีการชำระเงิน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: การโอนเงิน
หลังจากที่ท่านเลือกสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า เรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนที่ 2 แจ้งที่อยู่จัดส่งและการชำระเงิน
โปรดสังเกตด้านล่าง ที่หัวข้อ "ประเภทการชำระเงิน"
ให้ท่านเลือก "โอนเงิน" และกด "ดำเนินการต่อ"

หลังจากที่ท่่านสั่งซื้อสำเร็จแล้ว
สามารถชำระเงิน ได้โดยการโอนเงิน มายังหมายเลขบัญชี นี้


โปรดชำระเงิน และแจ้ง ภายในเวลา 12.00 น.  เพื่อบริษัทฯจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป (เฉพาะวันทำการ)


วิธีที่ 2: การชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery)
(ใช้ได้เฉพาะคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท)

หลังจากที่ท่านเลือกสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า เรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนที่ 2 แจ้งที่อยู่จัดส่งและการชำระเงิน
โปรดสังเกตด้านล่าง ที่หัวข้อ "ประเภทการชำระเงิน"
ให้ท่านเลือก "โอนเงิน" และระบุเพิ่มที่ช่องหมายเหตุว่า "ต้องการชำระเงินปลายทาง" จากนั้นจึงกด "ดำเนินการต่อ"

ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้แจ้งในขั้นตอนที่ 2 ของการสั่งซื้อ  ท่านสามารถแจ้งมาทางบริษัทฯ ได้โดย

Line ID, bqups
E-mail: sales@bqbestquality.comการแจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงิน โดยนำส่งหลักฐานการชำระเงินและระบุ "เลขที่รายการสั่งซื้อ" มาที่
1. แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน 
2. ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ Line , Facebook page และ E-mail : sales@bqbestquality.com


บริษัทฯ เปิดบิลใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้สำหรับทุกคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ: 

 • หากต้องการใบกำกับภาษี แต่ท่านยังไม่เคยแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในขั้นตอนสั่งซื้อ โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ในขั้นตอนแจ้งการชำระเงินคะ
 • กรณีที่ชำระเงินและแจ้งการชำระเงินภายใน 12.00 น.  ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป (ยกเว้น วันศุกร์-วันอาทิตย์) 

ตัวอย่าง:   
ท่านแจ้งการโอนเงิน เวลา 11.55 น.  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 -  สินค้าส่งออกจากบริษัทฯ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
ท่านแจ้งการโอนเงิน เวลา 12.05 น.  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 -  สินค้าส่งออกจากบริษัทฯ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

        

แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการโอนเงิน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบ พร้อมแนบไฟล์

ยกเลิกคำสั่งซื้อ / ขอเปลี่ยนสินค้า  

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดแจ้งความประสงค์ มาที่ e-mail: sales@bqbestquality.com
 • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากท่านยังไม่ได้ชำระเงิน
 • ก่อนการจัดส่งสินค้า สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ติดต่อแจ้งยกเลิกที่คุณนิตยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0298381
 • หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน ภายใน 3 วัน การสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
การขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • เป็นไปตามสิทธิของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า  และบริษัทฯจะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้า ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า 

       หมายเหตุ

 • สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืน ต้องมีสภาพเดิม ไม่บุบสลาย ไม่เกิดความเสียหายจากการใช้งานอันผิดประเภท และมีอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกล่องครบถ้วน พร้อมใบกำกับภาษี
 • โปรดแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนสินค้ามาที่  e-mail: sales@bqbestquality.com
 • ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิตยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0298381 ได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
โทร:   089-0298381
Line ID:  bqups
E-mail: sales@bqbestquality.com
หรือ ทักแชตที่กล่องสีส้มด้านล่างนี้คะวิธีการจัดส่งสินค้า

เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ มีช่องทางการจัดส่ง ดังนี้
1. บริการโดยรถขนส่งของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ
2. บริการโดยบริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express (จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 25kg.) หรือ บริษัทขนส่งอื่นๆ ได้แก่ บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด, บริษัท เอช.ดับบลิว.ลอจิสติกส์ จำกัด
3. บริการโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หากสถานที่ปลายทางจัดส่งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ
หากอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วันทำการ  
(ยกเว้นกรณีสินค้าสั่งจอง หรือ สินค้าสั่งทำพิเศษ)

Visitors: 40,986